IRP Dostálek
 
IRP Dostálek, s.r.o.
Provádění inženýrských staveb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference

 
Prohlédněte si projekty plynovodů, vodovodů a kanalizací, které jsme realizovali v posledních 8 letech.

 
 
 

Plynovody

 
 

2019

 
Stavba Místo Doba realizace
REKO MS Český Těšín - Ostravská
Český Těšín 04/2019-09/2019
GasNet - REKO Havířov 1. etapa 8. část
Havířov 09/2019-12/2019
 

 
 
 

2018

 
Stavba Místo Doba realizace
Havířov, REKO Havířov 1. etapa 1. část
Havířov 03/2018-08/2018
Havířov, REKO MS Balzacova
Havířov 03/2018-08/2018
Dopravní napojení zastávky 36 RD Ludgařovice
Ludgařovice 03/2018-04/2018
REKO MS Havířov Budovatelů, Hornosušská
Havířov 08/2018-03/2019
REKO MS Český Těšín, 28. října
Český Těšín 09/2018-07/2019
 

 
 
 

2017

 
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Vratimov, ul. Ovocná
Vratimov GasNet s.r.o.
REKO MS Orlová
Orlová GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Křižíkova+1
Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Jiráskova II
Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Třanovského
Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, Vrchlického II

Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Havarijní přeložka NTL plynovodu F-M, Vrchlického

Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Prodloužení STL plynovodu U rybníků – Ludgeřovice

Ludgeřovice Stavby Škrobánek
 

 
 

2016

 
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Frýdek-Místek, ul. I.P.Pavlova+1
Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
Dopravní hřiště Třinec – přeložka plynu
Třinec MRÓZEK s.r.o.
REKO MS Bohumín, ul. Myslivecká
Bohumín GasNet s.r.o.
REKO MS, ul. Osvoboditelů
BohumínGasNet s.r.o.
Příprava obytné zóny Chotěbuz – prodloužení plynovodu
Chotěbuz Sea Real s.r.o.
REKO MS Frýdek-Místek, ul. Vrchlického

Frýdek-Místek GasNet s.r.o.
 

 

2015

 
Stavba Místo Zadavatel
REKO Bohumín – ul. Dělnická
Bohumín GasNet s.r.o.
REKO MS Baška – přechod pod řekou
Baška GasNet s.r.o.
Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice, přeložka plynovodu
Oldřichovice – Bystřice Mota-Engil Central Europe
REKO MS Český Těšín, ul. Akátová a Gymnazijní
Český Těšín GasNet s.r.o.
REKO MS Palkovice
Palkovice GasNet s.r.o.
REKO MS Karviná – U Bažantnice
Karviná GasNet s.r.o.
 

 

2014

 
 
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Ostrava - ul. Kašparova Ostrava RWE GasNet
Frýdek-Místek, ul. Fugnerova - reko MS plynovodu Frýdek-Místek RWE GasNet
Karviná, ul. Akátová - REKO NTL plynovodu Karviná Homola a.s.
REKO MS Třinec - ul. 17. listopadu Třinec RWE GasNet
Sportovní areál U cementárny SO 02 - přeložka STL plynu Ostrava STRABAG
 

 
 

2013

 
Stavba Místo Zadavatel
REKO NTL, Frýdek-Místek, Skautská +2 Frýdek-Místek SMP Net
REKO NTL, Frýdek-Místek, ul. Kollárova Frýdek-Místek SMP Net
REKO MS Třanovice, Pod Hřbitovem Třanovice SMP Net
REKO MS Třanovice Třanovice SMP Net
 

 

2012

 
Stavba Místo Zadavatel
REKO MS Karviná, ul. Ve Svahu +1 Karviná SMP Net
REKO MS Karviná, ul. Žižkova Karviná SMP Net
REKO NTL Český Těšín, ul. Střelniční Český Těšín Glumbík s.r.o.
REKO MS Třinec, ul. SNP Třinec Gascontrol
 

 
 

Vodovody a kanalizace

 
 

2019

 
Stavba Místo Doba realizace
Karviná Mizerov, U studny rekonstrukce vodovodu
Karviná 04/2019-07/2019
Oprava vodovodu Třinec Kanada, ul. Míru
Třinec 03/2019-09/2019
Oprava vodovodu Třinec Nový Borek
Třinec 03/2019-12/2019
Staré Město - kanalizace ul. Lazecká, Pod Hůrkama
Staré Město 07/2019-12/2019
Havířov, ul. Rodinná, U Mýta, okrajová
Havířov 06/2019-10/2019
Stavební úprava MŠ JablunkovJablunkov06/2019-08/2019
Oprava 2. části vodovodu Nový Borek, TřinecNový Borek, Třinec11/2019-12/2019
Třinec Borek rekonstrukce stokTřinec10/2019-01/2020
Český Těšín, Studentská, Akátová, rekonstrukce stok Gc1Český Těšín10/2019-11/2019
Albrechtice, ul. Bělehradská, jarní rekonstrukce vodovoduAlbrechtice08/2019-12/2019
Třinec - ul. Lidická výměna vodovoduTřinec09/2019-03/2020
Český Těšín, Hrabinská dešťová kanalizaceČeský Těšín10/2019-11*/2019
 

 
 
 

2018

 
Stavba Místo Doba realizace
Č. Těšín, Jablunkovská - rekonstrukce kanalizace
Český Těšín 02/2018-06/2018
Ropice - vodovod PIWKO, WIDENKA
Havířov 04/2018-06/2018
Č. Těšín, ull. Pod Zvonek - rekonstrukce vodovodu
Český Těšín 04/2018-04/2018
Č. Těšín, ul. Nádražní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Český Těšín 06/2018-09/2018
Č. Těšín, ul. Dr. Slámy - oprava kanalizace
Český Těšín 05/2018-05/2018
 

 
 

2017

 
Stavba Místo Zadavatel
Kanalizace, Dolní Lomná – stoka 3
Dolní Lomná obec Dolní Lomná
Český Těšín, Karvinská, Viaduktová – rekonstrukce
stok před rekonstrukcí silnice

Český Těšín
Aqualia infraestructuras inženýring
Havířov Podlesí, ul. Hálkova – rekonstrukce vodovodu
Havířov
Aqualia infraestructuras inženýring
Oprava vodovodu Třinec – Kanada
Třinec
CPI byty
Vodovod Třinec, Tyra – stáje 1. část
Třinec
Město Třinec
 

 

2016

 
Stavba Místo Zadavatel
Vodovod Dolní – Žukov – Ovčařina, I. etapa
Dolní – Žukov – Ovčařina město Český Těšín
Hrádek – rekonstrukce vodovodu
Hrádek
Aqualia inženýring
Český Těšín, park A. Sikory – rekonstrukce kanalizace
Český Těšín
Aqualia inženýring
Karviná, Město – Preissova – rekonstrukce kanalizace
Karviná
Aqualia inženýring
Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory, Dušinec
Třinec – Nebory, Dušinec
Polanský s.r.o.
Český Těšín, Kolonie – rekonstrukce kanalizace
Český Těšín
Aqualia inženýring


 

 

2015

 
Stavba Místo Zadavatel
Bystřice nad Olší – úprava zásobování pitnou vodou
Bystřice nad Olší
Aqualia inženýring
Orlová – Lutyně, ul. 17. listopadu – rekonstrukce vodovodního řádu
Orlová – Lutyně
Aqualia inženýring
Kanalizace obce Dolní Lomná
Dolní Lomná
obec Dolní Lomná
Třinec- ul. Růžová, rekonstrukce kanalizace
Třinec
Aqualia inženýring
Český Těšín – rekonstrukce vodovodu ul. Akátová
Český Těšín
Aqualia inženýring
Vodovod Ropice – Cihelna
Ropice – Cihelna
obec Ropice
Vendryně – Rybářovice, výstavba vodovodu
Vendryně – Rybářovice
Aqualia inženýring
Nýdek – rozšíření kanalizace
Nýdek obec Nýdek
Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska
JablunkovSTASPO s.r.o.
Český Těšín – odvodnění vjezdů do garáží, ul. Sokolovská
Český Těšín město Český Těšín
 

 

2014

 
Stavba Místo Zadavatel
Naučná in-line fitness stezka - kanalizace Bukovec Bukovec STRABAG a.s.
Český Těšín, Šadový - prodloužení vodovod. řádu Český Těšín Český Těšín
Český Těšín, ul. Jablunkovská rekonstrukce kanalizace a vodovodu Český Těšín Aqualia Ostava
Český Těšín - rekonstrukce kanal. řádu, vnitroblok Nádraží Český Těšín Český Těšín
Přestupní uzel Hulváky - kanalizace Ostrava STRABAG a.s.
Český Těšín, ul. Pionýrů - rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia Ostrava
Dolní Žukov - Ovčařina, vodovod - posílení kapacity Dolní Žukov Český Těšín
Havířov - Šumbark, ul. Opletalova - rekonstrukce stoky Havířov Wombat s.r.o.
 

 

2013

 
Stavba Místo Zadavatel
Karviná - ul. Javorová 1281 - 1285, rekonstrukce kanalizace Karviná Aqualia
Český Těšín - ul. Hřbitovní - přepojení vyústí Český Těšín Aqualia
Kanalizace v obci Staré Město - ul. Na Baštici - II. Etapa Staré Město Staré Město
Český Těšín - ul. Nová Tovární, Nábřeží míru - rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia
Český Těšín - ul. Protifašistických bojovníků - rekonstrukce vodovodu Český Těšín Aqualia
 

 

2012

 
Stavba Místo Zadavatel
Bystřice - Na Farském, prodloužení splaš. kanalizace Bystřice HOMOLA
Český Těšín, Na Dělnicích - rekons. vodovodu + vodoměrná šachta Český Těšín Aqualia
Rekonstrukce NTL, Český Těšín, ul. Střelniční Český Těšín Glumbík, s.r.o.
Český Těšín, Nábřeží Svobody - rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia Ostrava
Rekonstrukce MS Třinec, ul. SNP Třinec Gascontrol
Třinec, ul. Frýdecká - rekonstrukce kanál. sběrače Třinec Aqualia
Český Těšín, ul. Nerudova - rekonstrukce kanalizace Český Těšín Aqualia
Karviná - Ráj, ul. Prameny - rekonstrukce stoky Karviná - Ráj Aqualia
Nýdek - rozšíření splaškové kanalizace Nýdek Obec Nýdek
Vodovod Třinec - Karpentná, Na Úbočí Třinec Město Třinec
Obvod. Komunikace Františkov - přeložka vodovodu Strabag
 

 

2011

 
Stavba Místo Zadavatel
Revitalizace povodí Olše - kanalizační přípojky Český Těšín Český Těšín
Jablunkov, ul. Zahradní - rekonstrukce vodovodu Jablunkov Aqualia Ostrava
Český Těšín, ul. Mlýnská - rekonstrukce vodovodu Český Těšín Hydrospor
Písek - rozšíření vodovodu Malinka Písek Obec Písek
Karpentná, rekonstrukce vodovodu Karpentná Aqualia Ostrava
Vodovod Ropice - Zálesí Ropice Obec Ropice
Tř. Osvobození - rekonstrukce kanalizace Č.T. Střel. Odboje Karviná Wombat s.r.o.
Oprava kanalizace Karviná Wombat s.r.o.
Sanace vodovodního řádu Životice - Karviná TALPA RPF